สมุดภาพ InfographicsASEAN Economic Community : AEC

 

อาชีวะกรุงเก่าเกมส์ ครั้งที่ ๑๓

 

 
 

 
 

 
 

งานครูที่ปรึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
 

นางพรรณนภา  สุขพจนี
หัวหน้างานครูที่ปรึกษาและแฟ้มสะสมผลงานนักศึกษา 
  

นายนพพร  สิทธาภา  
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษาและแฟ้มสะสมผลงานนักศึกษา งานครูที่ปรึกษาและแฟ้มสะสมผลงาน   มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑.  เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
๒.  ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน
     และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
๓.  ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
๔.  ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน
     ให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้
     และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย
     การลาออก การขอผ่อนผัน  หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ
     ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณ หาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา
๕.  ประสานกับครู แผนกรายวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา
     และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
๖.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมิน
     และนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๗.  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๘.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:19 น. )
 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ

รับสมัครนักเรียนออน์ไลน์/คลังข้อมูล

งานประกันคุณภาพ

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วช.อย.

ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้84
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้323
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้84
mod_vvisit_counterเดือนนี้8871
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด223471
อัพเดท : 8 มกราคม 2558

แบบสำรวจ

เกี่ยวกับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ?